Algemene voorwaarden Soul Glow Yoga

Algemeen

 • Neem makkelijk zittende kleding en sokken mee. Er is een kleine kleedruimte aanwezig. Matten, handdoeken, meditatie kussens en bolsters zijn aanwezig, deze hoef je dus niet zelf mee te nemen. Uiteraard staat het je vrij om je eigen mat en/of handdoek te gebruiken.

 • Wees 1015 minuten voor aanvang van de les aanwezig. Als de voordeur gesloten is, is het niet meer mogelijk om deel te nemen aan de les.

 • Drink indien mogelijk voorafgaand aan de les twee glazen water en eet een lichte maaltijd.

 • Thee en water mogen worden meegenomen worden in de yogaruimte. Tassen, mobiele telefoons en lap tops zijn niet toegestaan in de yogaruimte, deze kunnen in de kleedruimte worden opgeborgen.

 • Geef voorafgaand aan de les aan de docent aan of je bepaalde lichamelijke en/of psychische klachten hebt, bepaalde medicijnen gebruikt of zwanger bent. De docente kan hier dan rekening mee houden tijdens het lesgeven. In bepaalde gevallen kan een medische verklaring worden gewenst voordat deelname aan lessen kan plaatsvinden. Nalatigheid hierin valt onder verantwoording van de cursist.

 • Algeheel geldt dat Soul Glow Yoga en de docenten niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor lichamelijke en/of psychische schade voortkomend uit het volgen van Hatha Yoga lessen. Het deelnemen aan de lessen is dus op eigen risico.

Inschrijving algemeen

 • Proefles
  Voorafgaand aan inschrijving voor een maandabonnement of strippenkaart is het mogelijk eenmalig een proefles te volgen. Hiervoor geldt een gereduceerd tarief.

 • Voor proeflessen, losse lessen en strandyoga lessen geldt dat je naar de les van jouw keuze kunt gaan, contact hierover met Soul Glow Yoga is niet per se nodig. Wees wel alsjeblieft 1015 minuten voor aanvang van de les aanwezig.

 • Aanmelding kan via een email of door te bellen met Soul Glow Yoga.

 • Deelname aan de les geschiedt op basis van volgorde van binnenkomst. Bij 14 deelnemers is de les vol en kun je niet deelnemen. Dit geldt niet voor strandyoga.

Inschrijving maandabonnement

 • De inschrijving van een maandabonnement is geldig en definitief bij een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier, deze kun je via de website downloaden of na afloop van een proefles invullen. De eerste betaling vindt plaats middels een overschrijving via Tikkie. Na de eerste maand zal de deelnemer zelf zorg dragen voor een automatische afschrijving, zodat Soul Glow Yoga het lesgeld tot wederopzegging op ieder begin van de maand ontvangt.

 • Deelname geschiedt op volgorde van binnenkomst, bij 14 personen is de les vol. In de lessen wordt voorrang gegeven aan leerlingen met een vast maandabonnement.

 • Het maandabonnement is persoonsgebonden.

 • Tijdens de mei, herfsten kerstvakanties zijn wij 1 week gesloten en vinden er geen yogalessen plaats. Deze vakantieweken, evenals officiële feestdagen, dienen te worden doorbetaald. Zie voor actuele vakantiedata het kopje vakantie op de website. 

Betalingsvoorwaarden

 • Het maandabonnement dient per maand te worden voldaan. De eerste maand geschiedt de betaling via de app Tikkie. Vanaf de maand daarna geschiedt de betaling via een automatische transactie.

 • Vanaf de datum van inschrijving wordt voor het maandabonnement betaald. Indien midden in de maand wordt begonnen met het abonnement, incasseren wij naar rato een gedeelte van het maandabonnement.

 • Bij verzuim wegens vakantie of ziekte dient het lesgeld te worden doorbetaald, tenzij anders overeengekomen. Lessen die in verband met officiële feestdagen vervallen, dienen eveneens te worden doorbetaald.

Opzegging

 • Bij een maandabonnement geldt een opzegtermijn van één kalendermaand. Opzegging dient voor de eerste van de kalendermaand te geschieden. Men dient schriftelijk op te zeggen (per e-mail of per post) bij Soul Glow Yoga. Van Soul Glow Yoga ontvang je een bevestiging van de opzegging. Na de opzegtermijn stopt het maandabonnement en daarmee de automatische incasso.

 • Na de opzegtermijn is het niet meer mogelijk deel te nemen aan de lessen in de vorm van een abonnement. Uiteraard kun je wel overgaan op een strippenkaart of deelnemen via losse lessen.

Inschrijving strippenkaart

 • De yoga les kan worden gevolgd door gebruik van een strippenkaart voor een les van 1 uur en een kwartier. De strippenkaart wordt overhandigd na het volledig invullen van het formulier en het betalen van de strippenkaart via de app Tikkie of overschrijving naar NL03RABO0152911480 het IBAN nummer van Soul GLow Yoga.

 • De betaling wordt via Tikkie of overschrijving voldaan.

 • Er wordt geen restitutie verleent nadat de strippenkaart is ingegaan en afgeschreven.

 • In geval van ziekte kan alleen in overleg de termijn van de strippenkaart in uitzonderlijke gevallen worden verlengd.

 • Alle strippenkaarten zijn persoonsgebonden.

 • In de lessen wordt voorrang gegeven aan leerlingen met een vast maandabonnement.

 • Deelname met de strippenkaart geschiedt op volgorde van binnenkomst. De les is vol bij 14 personen.

Losse lessen

 • Het is mogelijk middels losse lessen deel te nemen aan een yoga les. In dat geval dient er per gevolgde yoga betaald te worden en een formulier ingevuld te worden.

 • De betaling wordt via Tikkie voldaan of een directe overschrijving.

 • In de lessen wordt voorrang gegeven aan leerlingen met een vast maandabonnement.

 • Deelname aan een losse les geschiedt op volgorde van binnenkomst. De les is vol bij 14 personen.

  Aansprakelijkheid

  • Docenten kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijke en/of psychische schade voortkomend uit het volgen van HathaYoga lessen. Het deelnemen aan de lessen geschiedt dus op eigen risico.